Soroca

Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului Soroca

Componența nominală a CRPDC Soroca

 

PREȘEDINTELE CRPDC Soroca

Svetlana PĂUNESCU – vicepreședintele raionului Soroca

 

VICEPREȘEDINTELE CRPDC Soroca

Vladimir NICUȚA - șef, Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

Secretarul CRPDC

Viorica SOTNIC - specilaist principal în problemele familiilor cu copii aflați în situație de risc, DASPF

0230 93024

Membrii CRPDC

Angela MUȘENCOșef l Direcției învățămînt, Soroca
Viorica DEȘANofițer principal al Serviciului Interacțiune Comunitară al SSP a IP Soroca
Natalia COJUHARIspecialist, primăria or. Soroca
Igor CEBANUșef al Serviciului Eliberarea Actelor de Identitate
Natalia MAZURșef secție IMSP Centrul de sănătate Soroca
Irina NAPERCOVSCHIIspecialist în problemele Adopției, Tutelei și Curatelei al DASPF
Tatiana ANDRONICprocuror al Procuraturii raionului Soroca
Galina URSACHIdirector interimar al Centrului Comunitar Multifuncțional ”Împreună” din s. Rublenița rl Soroca
Ionela MELNICESCUelevă
Tatiana CIUMEICAelevă


Servicii disponibile pentru copii și familiile cu copii în raionul Soroca
 

Ședințele Consiliilor raionale pentru drepturile copilului

 

Planuri de activitate CRPDC Soroca