ședința secretarilor CR/MPDC 2019

La 22 noiembrie curent, Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat a organizat un nou atelier de lucru pentru consolidarea capacității secretarilor Consiliilor Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului (CR/MPDC) la care au participat 35 secretari ai CR/ MPDC, reprezentanți ai Ministerului Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, dar și a Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), și a Reprezentanței fundației „Terre des Hommes” în Republica Moldova.

Cei prezenți au pus în discuție rezultatele activității structurilor locale a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, au reflectat asupra unui mecanism de informare reciprocă și în timp util despre cazurile de încălcare a drepturilor copilului, și au făcut cunoștință cu posibilitățile platformei ChildHub și a oportunităților de învățare pentru profesioniștii la nivel local, oferite de aceasta, precum și noutățile paginii web www.cnpdc.gov.md.

În context, participanții au fost instruiți privind modul de accesare electronică a conturilor CR/MPDC, fapt ce va eficientiza colectarea datelor și analiza informației despre componența consiliilor și serviciilor disponibile pentru copii și tineri în Unitățile administrativ-teritoriale din țară.

Evenimentul a avut loc cu suportul UNICEF în cadrul proiectului de asistență tehnică acordat Cancelariei de Stat.

materialele ședinței