ședința Grupului tehnic al CNPDC

La data de 29 noiembrie a avut loc ședința Grupului tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Agendă ședinței a inclus prezentarea rezultatelor cartografierii progreselor curente înregistrate pe marginea implementării Convenției ONU privind Drepturile Copilului (CRC), , discutate provocările în implementarea prevederilor articolului 32 a CRC ce vizează protecția copiilor împotriva exploatării economice, inclusiv prin, precum și mecanismele existente privind identificarea cazurilor de exploatare prin muncă.

Membrii Grupului tehnic au făcut cunoștință cu progresele în soluționarea problemei copiilor în situație de stradă în mun. Chișinău urmare a instituirii serviciului stradal în februarie anul curent, provocările autorității tutelare locale în acest sens și au reflectat asupra posibilelor soluții. De menționat că, procesul de reintegrare socială și educațională a copiilor în situații de stradă este unul dificil, iar problema râmîne pe agenda autorităților publice centrale și locale. La fel, cei prezenți au convenit că este necesară continuarea dialogului dintre ministerele de resort și administrația publică locală pentru identificarea soluțiilor de incluziune educațională a copiilor, care își exprimă dorința de a reveni la studii.

La propunerea Direcției secretariate permanente membrii Grupului tehnic au fost invitați să prezinte propuneri pentru includere în agenda următoarei ședințe a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

Organizarea evenimentului a fost susținută de UNICEF în cadrul proiectului de asistență tehnică acordat Cancelariei de Stat pentru a sprijini activitatea Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului.

agenda ;i prezentarea 29.11.2019