Ședinţa Grupului tehnic al CNPDC

La  28 martie, a avut loc şedinţa Grupului tehnic al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, organizat de către Secretariatul CNPDC.

Cei peste 20 participanţi, reprezentanţi ai tuturor membrilor CNPDC, au punctat o serie de subiecte care vizează observaţiile finale ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind al patrulea şi al cincilea raport periodic combinat a Republicii Moldova, au evidenţiat necesitatea determinării sarcinilor, responsabilităţilor şi acţiunilor ce le revin autorităţilor din ţara noastră pentru următoarea perioadă, venind şi cu o serie de propuneri privind implementarea recomandărilor din partea ONU.

De asemenea, discuţiile purtate pe marginea subiectului ce ţine de necesitatea actualizării Ordinului nr. 420/1999 a Ministerului Educaţiei, cu privire la scutirea integrală/parţială de la plată pentru alimentaţie în instituţiile de învăţămînt preşcolar a copiilor din familii cu mulţi copii şi a copiilor proveniţi din familii socialmente vulnerabile s-au dovedit a fi în vizorul autorităţilor, date fiind anumite carenţe normative, şi anume, lipsa unor criterii de eligibilitate concrete de stabilire a beneficiarilor, care duce, la rîndul său, la contradicţii în vederea determinăii acestora precum şi împiedică autorităţile în aplicarea unei politici sociale eficiente şi echitabile.

În acest context s-a propus convocarea următoarei şedinţe a Grupului tehnic pînă la finele lunii aprilie, pentru a determina obiectivele de reglementare şi a stabili un plan de acţiuni în vederea implementării recomandărilor  Comitetului ONU. Totodată, s-a discutat asupra opţiunii creării unui Crup tematic pentru elaborarea isntrucţiunii clare privind scutirea de la plata pentru alimentaţie în instituţiile de învăţământ preşcolar a copiilor din familii cu mulţi copii şi a copiilor proveniţi din familii socialmente vulnerabile.     

Organizarea şedinţei a fost susţinută de UNICEF în cadrul proiectului de asistenţă tehnică acordat Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului al Cancelariei de Stat.