Ședința Grupului tehnic al CNPDC

Pe data de 28 martie, a avut loc ședința Grupului tehnic al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, organizat de către Secretariatul CNPDC.

 Cei peste 20 participanți, au punctat o serie de subiecte care vizează observațiile finale ale Comitetului ONU pentru drepturile copilului privind al patrulea și al cincilea raport periodic combinat ale Moldovei, au evidențiat sarcinile, responsabilitățile și acțiunile fiecărei părți implicate, venind și cu o serie de propuneri privind implementarea recomandărilor din partea ONU.

De asemenea, discuțiile purtate pe marginea subiectului ce ține de necesitatea actualizării Ordinului nr 420/1999 a Ministerului Educației, cu privire la scutirea integrală/parţială de la plată pentru alimentaţie în instituţiile de învăţământ preşcolar a copiilor din familii cu mulţi copii şi a copiilor proveniţi din familii socialmente vulnerabile s-au dovedit a fi în vizorul autorităților, date fiind anumite carențe legislative și anume lipsa unor criterii de eligibilitate concrete de stabilire a beneficiarilor, care duce la contradicţii în vederea determinăii acestora precum şi împiedicarea autorităţile în aplicare unei politici sociale eficiente precum şi echitabile pentru toţi cetaţenii.

În acest context s-a propus convocarea următoarei ședințe a Grupului tehnic pînă la finele lunii aprilie, pentru a determina obiectivele de reglementare și a stabili un plan de acțiuni în vederea implementării recomandărilor  Comitetului ONU. Totodată s-a decis crearea unui Crup tematic pentru elaborarea unei isntrucțiuni clare privind scutirea de la plata pentru alimentaţie în instituţiile de învăţământ preşcolar a copiilor din familii cu mulţi copii şi a copiilor proveniţi din familii socialmente vulnerabile.