Runda 1. Masă rotundă 1. 2015

Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în parteneriat cu Ministerul Educației, cu suportul financiar UNICEF în Republica Moldova, a organizat in data de 10 iunie, prima din cele trei mese rotunde planificate, cu tema ” Promovarea acțiunilor pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar”.
La masa rotundă pentru zona de centru, organizată la Chișinău, au fost prezenți reprezentanți din toate cele 12 raioane și mun. Chișinău, care au fost invitați. Acest lucru dovedește o dată în plus că tot ce este legat de abandonului școlar prezintă un interes sporit.
Reprezentanții Ministerului Educației au vorbit nu doar despre abandonul școlar ci și neșcolarizarea copiilor. A fost prezentată situația la zi, acțiunile întreprinse de minister pentru diminuarea fenomenului. Totodată s-a vorbit și despre cooperarea intersectorială în scopul prevenirii și combaterii acestuia.
Soluționarea problemei trebuie să înceapă de la conștientizarea amploarei ei. În acest sens este vitală operarea cu date veridice. La moment, însă, se constată existența unui decalaj în datele prezentate de diferite surse. Colectarea datelor veridice este posibilă doar dacă actorii implicați se vor așeza la o masă și vor discuta pe marginea fiecărui indicator în parte. Odată avînd aceste date se pot elabora instrumente eficiente și aplicabile.
Participanții la eveniment au remarcat necesitatea conlucrării mai eficiente între membrii echipei multidisciplinare și necesitatea responsabilizării fiecărui actor implicat în proces. Totodată, participanții la discuții au menționat că se confruntă cu problema evidenței copiilor, care trebuie îmbunătățită, dar și implicarea deficientă a unor Autorități Publice Locale de nivelul I.