Rîşcani

Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului Rîșcani

Componența nominală a CRPDC Rîșcani

 

PREȘEDINTELE CRPDC Rîșcani

Daniela CIUMAC – vicepreședintele raionului Rîșcani

 

VICEPREȘEDINTELE CRPDC Rîșcani

Liudmila IAGUȘEVSCHI - șef-adjunct al Serviciului de asistență psihopedagogică

 

Secretarul CRPDC 

Livia Ţolinca - specilaist în protecția drepturilor copilului, DASPF

0256 94994

Membrii CRPDC

Inna LUPĂCESCUșef Centrul prietenos tinerilor, IMSP Rîșcani
Valentin REBEJAinspector principal al IP Rălcani
Alina LOPATAspecialist principal pentru familii cu copii însituație de risc, DASPF
Inga MACOVEIșef-adjunct Direcția finanțe
Serghei CERNICENCO șef-interimar Biroul de Probațiune Rîșcani Nord
Elena CATELLI elevă 

Servicii disponibile pentru copii și familiile cu copii în raionul Rîșcani

Ședințele Consiliilor raionale pentru drepturile copilului

 

Planuri de activitate CRPDC Rîșcani