Republica Moldova a fost reprezentată în cadrul unei conferințe internaționale desfășurată în Viena, Austria

În perioada 10-11 mai 2016, delegația Republicii Moldova, în componența căreia s-au regăsit reprezentanți ai Secretariatului permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum și Ministerului Finanțelor și ai Academiei de Administrare Publică, a participat la lucrările conferinței regionale cu genericul „Impactul descentralizării asupra serviciilor sociale”, care s-a desfășurat la Viena, Austria.

Scopul conferinței a fost de a împărtăși la nivel regional experiențe și practici din procesele naționale de descentralizare a serviciilor sociale, lecțiile învățate și bunele practici din regiune, în special, delegarea de responsabilități, luarea deciziilor, monitorizarea și finanțarea pentru a îmbunătăți procesele de prestare a serviciilor sociale și a elabora recomandări pentru viitor.

Conferința a întrunit reprezentanți din 14 țări: experți, specialiști în protecția drepturilor copilului, avocați pentru drepturile omului, reprezentanți ai autorităților publice locale, organizații non-guvernamentale și mediului academic. În cadrul evenimentului, delegația Republicii Moldova a prezentat rezultatele obținute ca urmare a implementării reformelor în curs, dezideratele, precum și factorii care ar putea contribui dar și împiedica realizarea reformelor. Mai multe țări și-au arătat interesul față de experiența Republicii Moldova în implementarea mecanismului de colaborare intersectorială în aspecte ce țin de protecția copiilor în situație de risc. De asemenea, au fost apreciate rezultatele obținute de țara noastră în procesul de dezinstituționalizare. Astfel, în ultimii zece ani, Guvernul Republicii Moldova a reuşit să reducă numărul copiilor aflaţi în instituţiile specializate de stat ale Republicii Moldova de la 13 mii până la circa trei mii, prin implementarea mecanismelor de îngrijire alternativă a copiilor rămaşi fără grija părintească, cum ar fi asistenţa parentală profesionistă şi case de copii de tip familial, care au un mediu mai benefic dezvoltării armonioase a copilului.