Realizările țărilor membre ale Consiliului Europei în domeniul protecției drepturilor copilului au fost discutate la Strasbourg

În perioada 13-14 noiembrie, curent reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și a organizațiilor societății civile din Republica Moldova au participat la lucrările Conferinței internaționale „Redefinirea puterii: Consolidarea drepturilor copilului - cheie pentru o Europa care se dovedește în viitor”, organizate de Consiliul Europei la Strasbourg, Franța, cu ocazia aniversării celor 30 de ani a Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului și celebrării evaluării de la mijloc de termen a Strategiei privind Drepturile Copilului a CoE (2016-2021). Evenimentul a întrunit cca 300 de participanți, inclusiv reprezentanți ai guvernelor din peste 40 state membre a Consiliului Europei, parlamentari, apărătorii ai drepturilor copilului, alți experți și copii.

Organizatorii conferinței au propus drept scop să treacă în revistă realizările de moment, reflectând critic asupra primilor trei ani ai implementării Strategiei Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului (2016-2021), identificarea provocărilor persistente sau emergente, precum și definirea a ceea ce este necesar pentru a asigura implementarea drepturilor copilului în anii următori.

Totodată, participanții la Conferință au avut posibilitatea de a participa la o serie de discuții pentru a aborda subiecte precum colaborarea, incluziunea, influența mass-media și tehnologiilor, promovarea măsurilor de combatere a fenomenului violenței asupra copilului, importanța colectării datelor, fortificarea modelului familiei, suportul copiilor și consultarea opiniei copiilor în aspecte ce au impact asupra vieții lor.

Republica Moldova, în rînd cu mai multe țări Europene, a realizat progrese în consolidarea cadrului normativ și promovarea politicilor în interesul copiilor. Cu toate acestea, specialiștii din țara noastră mai au de lucrat asupra combaterii fenomenului violenței asupra copilului, atît în mediul familial cît și cel instituțional. Un al aspect, deloc de neglijat, este reducerea riscurilor la care copiii sunt expuși în mediul on-line. În acest sens, este necesară conjugarea eforturilor pe plan intersectorial nu doar a specialiștilor din domeniul protecției drepturilor copilului dar și a părinților, copiilor și a societății civile.