Provocările în cadrul procesului de cooperare dintre membrii echipei multidisciplinare privind aplicarea prevederilor HG nr.270/2014

În conformitate cu prevederile pct.6 și pct.14 al Regulamentului Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului al Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.409/1998, Cancelaria de Stat organizează ședința de lucru cu scopul de a discuta provocările în cadrul procesului de cooperare dintre membrii echipei multidisciplinare conexe aplicării Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor victime şi potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării şi traficului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.270/2014.

Secretarii Consiliilor Raionale/Municipale/Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului, coordonatorii activităților de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistență în cazurile de violență față de copii din cadrul OLSDÎ, după caz, alți specialiști în protecția drepturilor copilului relevanți sunt invitați să particilâpe la evenimentul care va avea loc la 29 decembrie curent, pe platforma ZOOM, între orele 10:00 – 12:00, precum și să confirme participarea până la finele zilei de 24 decembrie 2020, la adresa de email: svetlana.mirca@gov.md

Detaliile tehnice de conectare online vor fi comunicate ulterior confirmării. 

Agenda 29.12.2020