Problema copiilor în situație de stradă discutată de membrii CNPDC în cadrul ședinței de lucru în regim online

La 16 iulie curent, a avut loc ședința de lucru în regim online a membrilor Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și a Grupului tehnic al Consiliului, printre care, reprezentanți ai Cabinetului Prim-ministrului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, oficiului Avocatului Poporului, Cancelariei de Stat. Ținînd cont de specificul subiectului pus în discuție la ședință a fost invitată viceprimarul mun. Chișinău, dna Angela Cutasevici. Ședința a fost convocată urmare a apelul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, dnei Maia Bănărescu privind necesitatea unei intervenții urgente a autorităților în cazul copiilor în situație de stradă, pentru a discuta măsurile întreprinse de autoritățile publice centrale și locale în vederea soluționării problemei enunțate.

Vorbitorii au informat participanții la discuție despre eforturile întreprinse până la moment, evidențiind bunele practici identificate, dar și problemele, soluționarea cărora necesită implicare a tuturor actorilor de nivel central și local.

În context, s-a convenit asupra convocării, săptămâna viitoare, a unei noi ședințe, în care să fie discutate soluțiile pentru depășirea impedimentelor identificate.