Prezentarea rapoartelor privind activitatea CR/MPDC în anul 2018

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr409/1998, pînă la 15 martie 2019 Consiliile raionale/municipale pentru protecția drepturilor copilului urmează să prezinte:

-         Raportul privind activitatea Consiliului Raional/Municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului (CR/MPDC) în anul 2018;

-         copia Planului de activitate a CR/MPDC pentru anul 2019 aprobat;

-         componența actualizată a CR/MPDC, cu indicarea datelor de contact ale secretarului Consiliului;

-         lista serviciilor (sociale, educaționale, medicale, alte) disponibile pentru copii și tineri în unitatea administrativ-teritorială.

anexe 2404488/25.01.2019