Politicile privind siguranța în mediul online a copiilor discutate de specialiști din diverse domenii

La 25 septembrie curent, Direcția secretariate permanente a Cancelariei de Stat în parteneriat cu Asociația Obștească „Centrul internațional pentru protecția și promovarea drepturilor femeii „La Strada” a organizat atelierul de prezentare a studiului „Siguranța online a copiilor - analiza de politici publice”, în regim online. În cadrul discuțiilor au participat factorii de decizie din autoritățile publice centrale și instituțiile publice cu atribuții în domeniile protecției drepturilor copilului și comunicațiilor electronice, reprezentanții mediului academic și partenerilor de dezvoltare.

Participanții la eveniment au făcut cunoștință cu concluziile studiului realizat în anul curent, tendințele și riscurile asociate accesului copiilor la mediul online, standardele și abordările internaționale a subiectului, precum și recomandările strategice și operaționale ce pot fi considerate la elaborarea noului ciclu de politici naționale în domeniu.

Subiectul siguranței copiilor în spațiul virtual în contextul situației pandemice și aplicării pe scară largă a modelului de educație la distanță necesită o abordare complexă și intersectorială. În acest sens, problemele cauzate de nivelul scăzut de cunoștințe a părinților despre siguranța online, alfabetizarea digitală încă insuficientă a cadrelor didactice și lipsa unor campanii ample de informare a opiniei publice privind riscurile din spațiul virtual solicită a fi soluționate în cel mai scurt timp posibil pentru a schimba calitativ situația actuală.

Participanții la discuție au căzut de acord că documentele de politici, ce urmează a fi elaborate, imperativ necesită includerea angajamentelor corespunzătoare ale statului pentru a oferi copiilor un mediu virtual mai sigur.  

prezentările atelierului din 25.09.2020