Pavel Filip: Vrem ca fiecare copil să crească într-un mediu sigur și în bunăstare

În ajunul Zilei Internaționale a Copilului, premierul Pavel Filip a convocat ședința Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului, în noua componență.

Prim-ministrul a menționat că stabilirea unei noi componențe a Consiliului a avut loc urmare a reformei administrației publice centrale, precum și în contextul politicii de colaborare cu societatea civilă promovată de Guvern. A fost extins și numărul de reprezentanți ai societății civile cu expertiză și activi în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor.

„Eforturile pe care le depunem, inclusiv pe platforma Consiliului, sunt orientate spre faptul ca fiecare copil în Republica Moldova să crească într-un mediu sigur și în bunăstare. Iar noi trebuie să demonstrăm că avem capacitățile pentru a le oferi acest lucru”, a subliniat Pavel Filip.

În cadrul ședinței, au fost analizate rezultatele activității în domeniul protecției drepturilor copilului în perioada 2016-2017. Printre realizări au fost enumerate mărirea prestațiilor sociale, perfecționarea cadrului normativ pe segmentele educației, sănătății, justiției, ordinii publice și în ceea ce privește siguranța online a copiilor.

În context, premierul a spus că, în condițiile în care actualul sistem de protecție a copilului rămâne, în mare măsură, axat pe intervenție în situație de criză, se dorește o reorientare a acestuia către prevenire și intervenție timpurie. De asemenea, este necesară o inventariere a structurilor de profil, pentru a evalua eficiența acestora.

La reuniune a fost prezentat și proiectul Planului național de implementare a Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale. În principal, este urmărită creșterea calității serviciilor de educație parentală, inclusiv prin crearea suporturilor didactice, instruirea formatorilor, lansarea unei linii telefonice de asistență pentru părinți.

O prioritate este și extinderea și diversificarea serviciilor de îngrijire de tip familial pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani și copiii cu dizabilități. Pe acest segment, propunerile de politici publice vizează revizuirea alocațiilor în vederea diferențierii acestora în funcție de vârsta copilului, gradul de dizabilitate și numărul copiilor aflați în îngrijire, precum și unificarea salariilor îngrijitorilor din sistemul de protecție socială a copiilor.

De asemenea, este esențială sporirea securității în perimetrul instituțiilor de învățământ, în acest sens fiind elaborată o foaie de parcurs. Aceasta prevede revizuirea regulamentelor instituțiilor de învățământ pentru introducerea standardelor de securitate și siguranță, includerea în programul școlar a lecțiilor privind securitatea și siguranța, instituționalizarea practicii de frecventare săptămânală a instituțiilor de către polițistul de sector, precum și supravegherea video a accesului în școli.

Premierul Pavel Filip a accentuat importanța unei comunicări eficiente pe platforma Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului, pentru a găsi soluții la problemele din domeniu. În contextul împlinirii, în iulie curent, a 20 de ani de la instituirea Consiliului, prim-ministrul a mulțumit tuturor celor care au contribuit la evoluțiile pozitive în domeniu. Totodată, Pavel Filip a evidențiat aportul UNICEF și a salutat prezența la eveniment a reprezentantului nou desemnat în Republica Moldova al organizației, Desiree Monique Jongsma, exprimând deschiderea pentru o colaborare eficientă în continuare.