O nouă rundă de discuție pe marginea dezvoltării abilităților și competențelor parentale

La 13 martie curent, Grupul de lucru privind elaborarea Planului de acțiuni al Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 s-a reunit în ședința de lucru pentru a examina variantă revizuită a Planului, după includerea modificărilor rezultate din prima rundă de discuții din perioada ianuarie – februarie 2018.

Prezenți la ședința de lucru, reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor, experți și consultanți din cadrul UNICEF, reprezentanți ai mediului academic și organizațiilor non-guvernamentale au supus dezbaterilor mai multe aspecte ce vizează elaborarea și ulterioara implementare a Planului de acțiuni cum sunt identificarea atribuțiilor și sarcinilor care revin autorităților responsabile de realizarea documentului și revizuirea cadrului legal în domeniu.

În scopul asigurării transparenței, dar și pentru a cuprinde complexitatea subiectului ce ține de dezvoltarea abilităților și competențelor parentale Planului de acțiuni va fi discutat în perioada imediat următoare în 3 raioane ale țării.

După definitivarea consultărilor, cu includerea propunerilor de rigoare, Planului de acțiuni al Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016 – 2022 pînă la finele lunii mai curent urmează a fi aprobat în ședință de Guvern.

Evenimentul a fost posibil în baza asistenței UNICEF în cadrul Proiectului de asistență tehnică oferit  Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor  Copilului.