municipiul Bălți

Consiliul Municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului Bălți

Componența nominală a CMPDC Bălți

 

PREȘEDINTELE CMPDC Bălți

Svetlana OSERBAEVA – consilier municipal Bălţi

 

Secretarul CRPDC

Crezantema CARAIMAN - specialist principal, Secția Protecția copilului, DGASPF

0231 22048

Membrii CRPDC

Ina CIOBANEANspecialist principal DOFM
Ruslan CHICIMANIUCȘef аdjuпсt, Șеf al Servicialui lпtеrасțiunе Соmuпitаră al Secției securitate Publică al IP Bălți, comisar priпcipal
Dana LICHIIȘef SAP
Lilia PARASCANspecialist principal Direcția învățămînt, tineret și sport
Cecilia GRAURșef departament documentare, Agenția servicii publice
Larisa BELAIAIMSP „Centrul Medicilor de familie” Bălți
Vera CARAULANDirecția Cultură
Vera RUSUșef Direcția generală Financiar-economică
Tatiana DUBIȚCAIAviceprimar Bălți
Veronica MUNTEANUșef Direcția generală Asistență Socială și protecție a Familiei
Ala IAȚCOAO Tinerii cu dreptul la viață

 

Lista serviciilor sociale pentru copii și tineri, disponibile în municipiul Bălți

nrServiciulLocalitatea
1Centrul de plasament pentru copii în regim de urgenţă "Evrica"mun. Bălți
2Centrul de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc "Drumul spre casă"mun. Bălți 
3Centrul de criză familială "Sotis"mun. Bălți 
4Casa de copii de tip familialmun. Bălți 
5Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii din mun. Bălţi, din secţia maternală Alternativămun. Bălți 
6Centre Municipale pentru minori şi tineret din subordinea DÎTS (6)mun. Bălți 
7Centrul municipal pentru minori şi tineret "Făclia"mun. Bălți 

 

Ședințele Consiliilor raionale pentru drepturile copilului