Model de raportare a activității CR/M/LPDC în anul 2020