Mecanismul de asigurare a protecției drepturilor copilului în raionul Rezina, analizat de consultanții CNPDC

Consultanţii Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecţia Drepturilor Copilului au întreprins o vizită de documentare în raionul Rezina, în baza asistenţei acordată de UNICEF. Discuțiile acestora cu reprezentanții autorităților publice locale au vizat colaborarea între structuri de resort în domeniul protecţiei drepturilor copilului.

Astfel, s-a constat că numărul total al copiilor aflaţi la evidenţă este de 10 430, iar în vizorul  DASPF sunt: 1796 copii care fac parte din familii numeroase, 214 copii cu dizabilităţi – toţi fiind şcolarizaţi, 57 copii orfani, 227 care se află sub tutelă/curatelă şi 9 copii adoptaţi. S-a remarcat că deşi necesităţile privind serviciile de plasament sunt relativ mari, în Rezina acestea sunt slab dezvoltate. În raion activează cinci asistenţi parentali profesionişti, cu treisprezece copii aflaţi la îngrijire, şi o casă de tip familie.

Totodată, în cadrul dialogului s-a mai concluzionat că specialiştii din teritoriu confundă adesea atribuţiile Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu cele ale Comisiei pentru copilul aflat în dificultate. În cadrul şedinţelor Consiliului sunt discutate şi luate decizii cu privire la cazuri concrete ale copiilor în dificultate, cu discutarea datelor cu caracter personal, documentaţie medicală, ceea ce nu corespunde atribuțiilor legale ale acestuia. Astfel, s-a decis că sunt necesare instruiri suplimentare ale specialiştilor din domeniul asistenţei sociale pentru divizarea acestor doua structuri şi competenţelor acestora.

O altă necesitate stringentă care s-a evidenţiat în raionul Rezina este asigurarea DASPF cu o funcţie de psiholog. În același timp, reprezentanții APL au solicitat deschiderea unui Centru de plasament multifuncţional care să asigure asistenţă socială tuturor persoanelor aflate în dificultate.

În perioada următoare, specialiștii Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Copilului vor întreprinde vizite de documentare în raioanele Ştefan - Vodă, Teleneşti, Nisporeni și UTA Găgăuzia.