instrument CDC: Violența împotriva copiilor

Informații necesare:

(a) Abuzul și neglijarea (art. 19);

(b) Măsuri de interzicere și eliminare a tuturor formelor de practici dăunătoare, inclusiv, fără a se limita la, mutilarea genitală a femeilor și căsătoriile precoce și forțate (art. 24, paragraful 3);

(c) Exploatare sexuală și abuz sexual (art. 34);

(d) Dreptul de a nu fi supus la tortură sau la alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, inclusiv pedeapsa corporală (art. 37 (a) și 28, paragraful 2);

(e) Măsuri pentru promovarea recuperării fizice și psihice și reintegrarii sociale a copiilor victime (art. 39);

(f) Disponibilitatea liniilor de asistență pentru copii.

Adițional se va ține seama de Comentariile Generale ale Comitetului nr. 8 (2006) privind dreptul copilului la protecția împotriva pedepsei corporale și a altor forme de pedeapsă crude sau degradante; Nr. 13 (2011) privind dreptul copilului la libertatea de toate formele de violență; și recomandarea generală comună nr. 31 a Comisiei pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor/ comentariu general nr. 18 (2014) al Comisiei pentru drepturile copilului cu privire la practicile dăunătoare.