instrument CDC: Monitorizarea Protocolului Opțional la Convenția privind drepturile copilului cu privire la vânzarea de copii, prostituție și pornografie infantilă

Informații necesare:

(a) Implementarea recomandărilor din observațiile finale ale Comitetului în cadrul protocolului opțional;

(b) Orice evoluție majoră cu privire la măsurile legale și politice luate pentru implementarea Protocolului Opțional, inclusiv dacă toate actele definite la art. 2 și 3 au fost încorporate în legislația penală a statului parte și dacă a fost exercitată jurisdicția extrateritorială asupra acestor infracțiuni;

(c) Măsuri de stabilire a răspunderii persoanelor juridice pentru infracțiuni în cadrul Protocolului opțional;

(d) Măsurile de prevenire și promovarea conștientizării efectelor nocive ale infracțiunilor în cadrul Protocolului opțional;

(e) Măsurile luate pentru a asigura reintegrarea socială și recuperarea fizică și psihologică a copiilor victime ale infracțiunilor în cadrul Protocolului opțional și pentru a se asigura că acestea au acces la procedurile de solicitare a unei compensații;

(f) Măsuri adoptate pentru a proteja copiii care au fost victime și/ sau martori ai practicilor interzise în cadrul Protocolului opțional în toate etapele procesului de justiție penală;

(g) Eforturi pentru promovarea cooperării și coordonării internaționale privind prevenirea, depistarea, investigarea, urmărirea penală și pedepsirea infracțiunilor reglementate de Protocolul opțional, între autoritățile naționale și organizațiile regionale sau internaționale relevante și organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale relevante;

(h) Măsuri întreprinse pentru a sprijini cooperarea internațională pentru a ajuta recuperarea fizică și psihică, reintegrarea socială și repatrierea victimelor infracțiunilor reglementate de Protocolul opțional, inclusiv ajutor bilateral și asistență tehnică; și sprijin pentru activitățile agențiilor sau organizațiilor internaționale;