instrument CDC: Monitorizarea Protocolului Opțional la Convenția privind drepturile copilului privind implicarea copiilor în conflict armat

Informații necesare:

(a) Implementarea recomandărilor din observațiile finale ale Comitetului în cadrul protocolului opțional;

(b) Vârsta minimă pentru recrutarea militară;

(c) Vârsta minimă pentru înscrierea voluntară;

(d) Orice evoluție majoră cu privire la măsurile legale și de politică luate pentru implementarea Protocolului opțional și dacă s-a exercitat jurisdicția asupra acestor infracțiuni, inclusiv extrateritorial;

(e) Dacă copiii au participat direct la ostilități;

(f) Măsuri luate, printre altele, de cooperare tehnică și asistență financiară, pentru a asigura recuperarea fizică și psihologică a copiilor care au fost recrutați sau folosiți în ostilități;

(g) Dacă copiii solicitanții de azil și migranții sunt examinați pentru a identifica pe cei afectați de un conflict armat și dacă copiilor astfel identificați li se oferă asistență adecvată pentru recuperarea lor fizică și psihologică;

(h) Dacă copiii au fost acuzați de crime de război comise în timp ce au fost recrutați sau utilizați în ostilități.