instrument CDC: Mediul familial și îngrijirea alternativă

Informații necesare:

(a) Mediul familial și îndrumarea părinților într-o manieră în concordanță cu capacitățile în evoluție ale copilului (art. 5);

(b) Responsabilitățile comune ale părinților, asistența pentru părinți și furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor (art. 18);

(c) Separarea de părinți (art. 9);

(d) Reîntregirea familiei (art. 10);

(e) Recuperarea întreținerii copilului (art. 27, paragraful 4);

(f) Copiii lipsiți de mediul familial (art. 20);

(g) Revizuirea periodică a plasamentului (art. 25);

(h) Adopția (națională și internațională) (art. 21);

(i) Transferul ilicit și restituirea (art. 11);

(j) Măsuri pentru a asigura protecția copiilor cu părinți încarcerați și a copiilor care trăiesc în închisoare cu mamele lor.

Adițional se va ține seama de Comentariul General nr. 7 (2005) al Comitetului privind punerea în aplicare a drepturilor copilului la prima copilărie și să ia în considerare Orientările pentru îngrijirea alternativă a copiilor (rezoluția Adunării Generale 64/142, anexa).