instrument CDC: Măsuri speciale de protecție

Informații necesare:

(a) Copiii aflați în afara țării de origine care caută protecția refugiaților (art. 22), copii neînsoțiți care caută azil, copii strămutați intern, copii migranți și copii afectați de migrație;

(b) Copiii aparținând unei minorități sau unui grup indigen (art. 30);

(c) Copii aflați în situație de stradă;

(d) Copii aflați în situații de exploatare, inclusiv măsuri pentru recuperarea lor fizică și psihică și reintegrarea socială:

(i) Exploatarea economică, inclusiv munca copilului (art. 32), cu referire specifică la vârste minime aplicabile;

(ii) Utilizarea copiilor în producția și traficul ilicit de droguri, stupefiante și substanțe psihotrope (art. 33);

(iii) Exploatare sexuală și abuz sexual (art. 34);

(iv) Vânzarea, traficul și răpirea (art. 35);

(v) Alte forme de exploatare (art. 36);

(e) Copii aflați în conflict cu legea, copii victime și martori ai crimelor și justiției minorilor:

(i) Administrarea justiției pentru minori (art. 40), existența instanțelor specializate și separate și vârsta minimă aplicabilă a răspunderii penale;

(ii) Copiii lipsiți de libertate și măsuri pentru a se asigura că orice arestare, reținere sau închisoare a unui copil vor fi utilizate ca măsuri de ultimă instanță și pentru cel mai scurt timp și că asistența legală și de altă natură sunt furnizate prompt (art. 37 (b) - (d));

(iii) Condamnarea copiilor, în special interzicerea pedepsei capitale și a închisorii pe viață (art. 37 (a)) și existența unor sancțiuni alternative bazate pe o abordare restaurativă;

(iv) Recuperare fizică și psihică și reintegrare socială (art. 39);

(v) Activitățile de instruire dezvoltate pentru toți profesioniștii implicați în sistemul de justiție pentru minori, inclusiv judecători și magistrați, procurori, avocați, oficiali de ordine, ofițeri de imigrare și asistenți sociali, în conformitate cu prevederile Convenției, protocoalele opționale, după caz, și alte instrumente internaționale relevante în domeniul justiției pentru minori, inclusiv Orientările privind justiția în materie care implică copii victime și martori ai crimei (rezoluția Consiliului Economic și Social 2005/20, anexa);

(f) Copii aflați în conflicte armate (art. 38), inclusiv recuperare fizică și psihică și reintegrare socială (art. 39).

Adițional se va ține seama de Comentariile Generale nr. 6 (2005) ale Comitetului privind tratamentul copiilor neînsoțiți și separați în afara țării de origine; Nr. 10 (2007) privind drepturile copiilor în justiția minorilor și nr. 11 (2009) privind copiii indigeni și drepturile lor în temeiul Convenției.