instrument CDC: Măsuri generale de punere în aplicare

Informații necesare:

Rezervările și declarațiile specifice referitoare la convenție și la protocoalele opționale și eforturile de limitare sau retragere a acestora; Motivele oricărei rezervări sau declarații referitoare la orice articol din convenție sau la protocoalele opționale, dacă este cazul, precum și explicații referitoare la menținerea continuă a acesteia. Cu referire la Protocolul opțional privind implicarea copiilor în conflict armat (OPAC): dacă vârsta minimă pentru înscrierea voluntară în forțele naționale este sub 18 ani, atunci se va indica dacă minimul vârstei respective a fost crescut.

La fel vor fi prezentate informații relevante despre:

(a) Măsuri luate pentru revizuirea și aducerea legislației și practicilor interne în deplină conformitate cu Convenția și protocoalele opționale. Statele părți la OPAC și OPSC ar trebui să furnizeze detalii privind dispozițiile penale și alte dispoziții legale aplicabile pentru fiecare protocol opțional;

(b) Dacă a fost adoptată o strategie națională cuprinzătoare pentru copii și un plan sau planuri de acțiune corespunzătoare și în ce măsură au fost implementate și evaluate; dacă și cum fac parte din strategia de dezvoltare generală și din politicile publice; și dacă și cum se raportează la strategiile și planurile sectoriale specifice. În cazul guvernelor federale, dacă planurile pentru copii se extind dincolo de nivelul federal sau central și în ce măsură;

(c) Ce autoritate guvernamentală are responsabilitatea generală de a coordona punerea în aplicare a Convenției și a protocoalelor opționale și cu ce nivel de autoritate;

(d) Dacă bugetul alocat pentru punerea în aplicare a Convenției și a protocoalelor opționale este clar identificat și poate fi monitorizat, deoarece se referă la strategia națională completă pentru copii și la planul (planurile) corespunzător;

(e) Dacă asistența internațională și ajutorul pentru dezvoltare sunt furnizate special pentru punerea în aplicare a convenției, a protocoalelor opționale și a strategiilor și planurilor naționale conexe;

(f) Dacă a fost înființată o instituție națională independentă pentru drepturile omului pentru monitorizarea punerii în aplicare a Convenției și a protocoalelor opționale și dacă primește plângeri individuale din partea copiilor sau a reprezentanților acestora. Statele părți la OPAC ar trebui să indice dacă instituția este mandatată să monitorizeze școlile militare și armata și dacă este permisă înscrierea voluntară în forțele armate sub vârsta de 18 ani;

(g) Măsuri luate pentru ca principiile și dispozițiile Convenției și ale protocoalelor sale opționale să fie larg cunoscute de adulți și copii prin diseminarea, instruirea și integrarea în programele școlare;

(h) Eforturile întreprinse sau prevăzute pentru a face rapoarte și observații concluzive la dispoziția publicului larg, societatea civilă, organizațiile de afaceri, sindicatele, organizațiile religioase, mass-media și altele, după caz;

(i) Cooperarea cu organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile neguvernamentale, grupurile de copii și tineri și măsura în care acestea sunt implicate în planificarea și monitorizarea implementării Convenției și a protocoalelor opționale.

Informații cu privire la dacă sunt evaluate activitățile corporațiilor de afaceri (extractive, farmaceutice, agroindustrie, printre altele) care ar putea afecta plăcerea de către copiii drepturilor lor și dacă sunt luate măsuri. pentru a investiga, a judeca, repara și regla impactul.

Adițional se va ține cont și de Comentariile Generale ale Comitetului nr. 2 (2002) privind rolul instituțiilor naționale independente pentru drepturile omului în promovarea și protecția drepturilor copilului; Nr. 5 (2003) privind măsurile generale de punere în aplicare a Convenției privind drepturile copilului; și nr. 16 (2013) privind obligațiile statului în ceea ce privește impactul sectorului de afaceri asupra drepturilor copiilor.