instrument CDC: Educație, recreere și activități culturale

Informații necesare:

(a) Dreptul la educație, inclusiv formarea și orientarea profesională (art. 28);

(b) Obiectivele educației (art. 29), cu referire și la calitatea educației;

(c) Drepturile culturale ale copiilor aparținând grupurilor indigene și minoritare (art. 30);

(d) Educația privind drepturile omului și educația civică;

(e) Odihnă, joc, timp liber, recreere și activități culturale și artistice (art. 31).

Adițional se va ține seama de Comentariile Generale nr. 1 (2001) ale Comitetului cu privire la obiectivele educației; Nr. 7 (2005) privind implementarea drepturilor copilului în copilărie timpurie; Nr. 9 (2006) privind drepturile copiilor cu dizabilități; Nr. 11 (2009) privind copiii indigeni și drepturile lor în temeiul Convenției și nr. 17 (2013) privind dreptul copilului la odihnă, timp liber, joc, activități recreative, viață culturală și arte (art. 31).