instrument CDC: Drepturile și libertățile civile

Informații necesare:

(a) Înregistrarea nașterii, numele și naționalitatea (art. 7);

(b) Prezervarea identității (art. 8);

(c) Libertatea de exprimare și dreptul de a căuta, primi și transmite informații (art. 13);

(d) Libertatea de gândire, conștiință și religie (art. 14);

(e) Libertatea de asociere și de întrunire pașnică (art. 15);

(f) Protecția vieții private și protecția imaginii (art. 16);

(g) Accesul la informații dintr-o diversitate de surse și protecția împotriva materialelor dăunătoare pentru bunăstarea copilului (art. 17).

Adițional pot fi furnizate informații cu privire la rolul particular al mass-media în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor copilului.