instrument CDC: Dizabilitate, sănătate de bază și bunăstare

Informații necesare:

Informații relevante și actualizate cu privire la copiii cu dizabilități și măsuri luate pentru a le asigura demnitatea, încrederea în sine și participarea activă în comunitate, prin accesul la tot felul de servicii, transporturi și instituții, în special la educație și activități culturale (art. 23).

(a) Supraviețuirea și dezvoltarea (art. 6, paragraful 2);

(b) Sănătatea și Servicii de sănătate, în special asistența medicală primară (art. 24);

(c) Eforturile de a rezolva cele mai răspândite provocări în materie de sănătate, de a promova sănătatea și bunăstarea fizică și psihică a copiilor și de a preveni și de a face față bolilor transmisibile și netransmisibile;

(d) Drepturile de sănătate reproductivă ale adolescenților și măsuri pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

(e) Măsuri de protecție a copiilor împotriva consumului de substanțe (art. 33).

Vor mai fi furnizate și informații despre:

(a) Servicii și facilități de securitate socială și îngrijire a copiilor (art. 26 și 18, paragraful 3);

(b) Nivelul de trai și măsurile luate, inclusiv programele de asistență materială și de sprijin cu privire la nutriție, îmbrăcăminte și locuințe, pentru a asigura dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și socială a copiilor și pentru a reduce sărăcia și inegalitatea (art. 27, alineatele 1-3).

Adiționalse va ține seama de Comentariile Generale nr. 3 (2003) ale Comitetului cu privire la HIV/ SIDA și drepturile copilului, Nr. 4 (2003) privind sănătatea și dezvoltarea adolescenților în contextul Convenției privind drepturile copilului, Nr. 9 (2006) privind drepturile copiilor cu dizabilități și nr. 15 (2013) privind dreptul copilului de a se bucura de cel mai înalt nivel de sănătate atins (art. 24).