Grupul tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a întrunit într-o ședință

Grupul tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a întrunit la data de 13 noiembrie, în ședința de lucru pentru a propune soluții prompte la problema violenței în instituțiile de învățământ, discutată pe larg în ultimele săptămâni. Pe ordinea de zi s-a regăsit o serie de subiecte, printre care și ajustarea cadrului normativ cu privire la alimentația în instituțiile de învățământ, dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la copii, precum și consolidarea sistemului justiției juvenile în Republica Moldova. 

În debutul ședinței membrii Grupului au fost informați despre instituirea Direcției secretariate permanente din cadrul Cancelariei de Stat, care va asigura continuitatea funcționării organelor consultative ale Guvernului, și anume a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Comisiei pentru consultări și negocieri colective, Comitetului pentru combaterea traficului de ființe umane, dar și Consiliului Național pentru Drepturile Omului. 

Conform agendei, au fost examinate cazurile de abuz sesizate din grădinițele din țară, au fost discutate măsurile întreprinse în acest sens, precum și înaintate o serie de recomandări în vederea prevenirii și identificării cazurilor similare în instituțiile de învățământ.

Alte subiecte abordate s-au axat pe problema scutirii de la plata pentru alimentație în instituțiile de învățământ preșcolar a copiilor din familii cu mulți copii și familii socialmente vulnerabile, provocările în dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la copii și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități, precum și pe modificările la cadrul legal cu privire la măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant. În acest sens, s-a discutat asupra opțiunii creării unor Grupuri de lucru intersectoriale focusate pe subiectele enunțate și întreprinderea acțiunilor de rigoare de către autoritățile competente.

Membrii Grupului tehnic au agreat ca în cadrul următoarei ședințe să fie prezentat progresul înregistrat pe marginea celor agreate.