Consultări organizate de către Cancelaria de Stat la nivel central și local pe marginea cadrului de reglementare a CNPDC

În perioada 17-19 decembrie curent, Cancelaria de Stat a realizat o serie de ateliere de consultare publică a conceptului de actualizare a Regulamentului Consiliului National pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC).

În cadrul dezbaterilor, ce au avut loc la Taraclia, Edineț și Chișinău cei prezenți au discutat asupra mai multor aspecte ale proiectului noului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului național și a structurilor sale locale, precum și au înaintat un șir de propuneri pentru noul document. Prin urmare, vor fi introduse mai multe aspecte ce țin de atribuțiile consiliului, dar și activitatea grupului tehnic și a grupurilor tematice. De asemenea, se propune aprobarea unui Regulament cadru privind activitatea Consiliilor raionale/municipale pentru protecția drepturilor copilului.

În același context, participanții la consultări au reiterat că principalul scop a Consiliului rămâne abordarea multisectorială și interdisciplinară a problemelor din domeniu, dar și respectarea drepturilor tuturor copiilor.

Menționăm că, toți cei interesați sunt invitați să participe activ cu propuneri în cadrul procesului de consultare, inclusiv prin intermediul platformei www.particip.gov.md.