Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului analizează situația copiilor din raionul Cantemir

În data de 24 octombrie curent, echipa Secretariatului permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) din cadrul Cancelariei de Stat a participat la ședința Consiliului Raional pentru Protecția drepturilor copilului, care a avut loc în raionul Cantemir.

Principalele subiecte abordate au vizat școlarizarea copiilor și abandonul școlar, aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială pentru intervenție în cazul copiilor în situație de risc, precum și activitatea și calitatea serviciilor educaționale speciale prestate copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale. De asemenea, accentul a fost pus pe consolidarea capacităților resurselor umane în vederea protecției drepturilor copiilor în toate sferele de activitate.

Cei prezenți la ședință au înaintat un şir de propuneri pentru creșterea eficacităţii muncii pe care o depun în Direcţia asistență socială, astfel ca beneficiarii finali să fie cât mai protejați de stat și, totodată, să dispună de cele mai bune condiții pentru o copilărie fericită. Totodată, în cadrul discuțiilor a fost remarcată lipsa specialiștilor – psihologilor și logopezilor în instituțiile de învățământ. O altă necesitate stringentă pentru raion este achiziționarea unei unități de transport dotată pentru transportarea copiilor cu nevoi speciale, care va intra în posesia Serviciului de Asistență Psihopedagogică.

În același context, reprezentanții CNPDC au întreprins o vizită de documentare la sediul Serviciului de Asistență Psihopedagogică din Cantemir, care răspunde nevoilor educaţionale ale fiecărui copil şi oferă suport pentru integrare socială în comunitate. Menționăm că scopul acestui serviciu este de a acorda asistenţă psihopedagogică tuturor copiilor, inclusiv celor aflaţi în situaţii de risc.

Vizita de lucru a avut loc în baza proiectului de asistenţă tehnică oferit de către UNICEF Cancelariei de Stat.