Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Copilului a desfăşurat prima vizită de documentare în baza asistenţei oferite de către UNICEF

 

Consultanţii din cadrul Secretariatului permanent al Consiliul pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CNPDC), însoţiţi de reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai UNICEF, au efectuat o vizită de documentare în raionul Briceni,  pentru a evalua starea de lucruri privind protecţia drepturilor copilului.

 Scopul vizitei grupului de lucru a fost identificarea problemelor de respectare a drepturilor copilului care persistă în raionul dat,  precum şi recepţionarea observaţiilor şi a propunerilor parvenite din partea specialiştilor întru ajustarea actelor normative de ramură.

 În cadrul activităţii de documentare s-a evidenţiat o colaborare benefică între Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei cu APL teritoriale şi cu alte structuri subordonate Consiliului Raional Briceni, toate orientându-şi activitatea întru asigurarea respectării drepturilor copiilor.

 Un specific al raionului Briceni documentat în cadrul vizitei a fost creşterea numărului copiilor din teritoriu datorită migraţiei familiei în căutarea unui loc de muncă. Un fapt îmbucurător atestat vizează lipsa cazurilor copiilor nedocumentaţi în teritoriu, acest lucru se datorează identificării şi documentării nou-născuţilor chiar la maternitate.

 Datele statistice indică un număr de 13.194  de copii cu vârsta între 0-18 ani. Dintre aceştia, 231 de copii sunt copii cu un anumit grad de dizabilitate.

 În orăşelul Briceni activează un Centru de plasament temporar cu o capacitate de 25 de persoane. În prezent, acesta găzduieşte 22 de copii aflaţi în dificultate. Alţi 6 copii sunt plasaţi şi s-au integrat în casa de tip familial – singura din Briceni.

 Fenomenul migraţiei populaţiei dincolo de hotarele ţării a afectat deopotrivă şi raionul Briceni, aici înregistrându-se  peste 700 copii aflaţi sub tutelă/curatelă din cauza absenţei unuia sau a ambilor părinţi. Spre regret, sunt şi copii ai căror părinţi refuză să îşi exercite obligaţiunile în raport cu aceştia.

 Deşi în teritoriul vizat sunt înregistraţi 4 copii aflaţi în conflict cu legea, e de menţionat că în instituţiile de învăţământ sunt create comisii speciale care realizează activităţi de prevenire a faptelor ilicite cu copii predispuşi unui asemenea comportament.

 Specialiştii din Briceni, antrenaţi în protecţia drepturilor copiilor au enumerat o serie de probleme pe care le întâmpină în cadrul activităţii. Acestea ţin de lipsa în statele de personal a unei unităţi pentru psiholog, argumentând necesitatea acesteia prin dificultăţile psiho - emoţionale pe care le au, de cele mai deseori copii cu care se lucrează. De asemenea, aceştia au venit cu propunerea de a se elabora, în baza posibilităţilor,  un regulament – cadru pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, dar şi a unui act normativ care să delimiteze competenţele acestui Consiliu de cele ale Comisiei pentru copilul aflat în dificultate. În şirul solicitărilor se regăseşte şi cea referitor la posibilitatea copiilor cu dizabilităţi, plasaţi în casă de tip familial de a beneficia de pensia de dizabilitate.

 Concluzionăm că vizita desfăşurată în raionul Briceni a scos în evidenţă o serie de carenţe asupra cărora CNPDC îşi va orienta atenţia pentru viitor.

 Următoarele vizite în teritoriu urmează să se desfăşoare pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie.