Cimişlia

Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului Cimișlia

Componența nominală a CRPDC Cimișlia

 

PREȘEDINTELE CRPDC Cimișlia

Polina JUCOVSCAIAvicepreședintele raionului Cimișlia

 

VICEPREȘEDINTELE CRPDC Cimișlia

Mihai MOTROI - șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

Secretarul CRPDC

Victoria ȘALARU - șef-adjunct Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

0241 26396

Membrii CRPDC

Ala POPUȘOIspecialist în asistența mamei și copilului 
Maria CARAUȘpedagog SAP  
Adrian RĂDUCșef adjunct, secția securitate publică
Larisa CECATIspecialist principal Direcția Învățămînt general
Svetlana MOROZONG „Tineri pentru tineri”
Maria-Emilia IUROVSCHIelevă

Servicii disponibile pentru copii și familiile cu copii în raionul Cimișlia

Ședințele Consiliilor raionale pentru drepturile copilului

Plan activitate CRPDC CI