Cantemir

Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului Cantemir

Componența nominală a CRPDC Cantemir

 

PREȘEDINTELE CRPDC Cantemir

Iurie MIHAESCU – vicepreședintele raionului Cantemir

 

VICEPREȘEDINTELE CRPDC Cantemir

Sergiu BUTUC  - șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

Secretarul CRPDC

Natalia COȘER - specilaist principa Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

0273 22249

 

Membrii CRPDC

Ana CABACşef Serviciu asistenţa psihopedagogică
Olga HÎȚUșef IMSP Spitalul raional Cantemir
Vladimir CASIANșef-adjunct al Inspectoratului de poliție Cantemir
Tatiana MANOLIșef Direcția Generală Învățămînt
 reprezentantul Procuraturii raionului Cantemir
Vasile GÎRNEȚreprezentant ONG, consilier raional
Ecaterina ENCIUdirector IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”, or.Cantemir
Ion BÎZU

primar s. Cîrpești, Președintele Asociației primarilor din raionul Cantemir  

Dina BUTMALAIconsilier raional
Ion HÎNCUconsilier raional

Servicii disponibile pentru copii și familiile cu copii în raionul Cantemir

Ședințele Consiliilor raionale pentru drepturile copilului

 

PA CRPDC Cantemir