Autoritățile centrale vor putea monitoriza situația fiecărui copil în situație de risc printr-un sistem informațional unic

În perioada 12-19 februarie curent, reprezentanții Cancelariei de Stat, au participat la mai multe ateliere de lucru organizate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prin intermediul proiectului MEASURE Evaluation, cu sprijinul financiar al DCOF/USAID. Scopul desfășurării acestora a constat în definitivarea indicatorilor de monitorizare a îngrijirii alternative a copilului, ce vor servi drept fundament al Bazei de date longitudinală pentru managementul de caz a copiilor aflaţi în situaţie de risc.

În cadrul atelierelor au fost discutate provocările actuale în prezentarea datelor cu privire la copii ce fac parte din diferite grupuri de risc, precum și noile metode de calculare a indicatorilor de management de caz în raport cu identificarea copiilor şi evaluarea acestora.

Totodată, a fost prezentat modelul sistemului informațional unic – platformă care va permite Guvernului să evalueze și să monitorizeze mai eficient reforma sistemului de îngrijire a copilului în Republica Moldova.

Astfel, odată definitivat, sistemul informațional va permite urmărirea în timp a fiecărui copil aflat în sistemul de protecție, inclusiv copiii separați de părinți de-a lungul anilor. Factorii de decizie vor avea posibilitatea de a monitoriza fluxul de beneficiari, tendințele generale de îngrijire familială pentru copii în situație de risc, precum și a analiza și interpreta datele primare și informațiile generalizate.

La lucrările atelierelor au participat și reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile și partenerii de dezvoltare.