Astăzi marcăm 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU privind drepturile copilului

Convenția privind drepturile copilului garantează dreptul tuturor copiilor, oriunde nu s-ar afla aceștia, de a fi protejați de discriminare, violență și neglijare. Copiii trebuie tratați cu demnitate și respect, să fie îngrijiți, să se dezvolte și să facă parte din comunitățile lor. Copiii au dreptul la educație, să își exprime propriile opinii și să participe la luarea deciziilor care îi privesc; au dreptul să fie protejați împotriva oricărei forme de violență și discriminare, oriunde locuiesc, indiferent de originea etnică sau socială, venit, dizabilitate, naștere sau statut.

În 1989, Convenția privind Drepturile Copilului a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU şi a fost apreciată ca fiind realizarea majoră pentru drepturile omului, recunoscând rolul copiilor ca actori sociali, economici, politici, civili şi culturali. Convenția este unul dintre cele mai vizionare și universal acceptate acorduri privind drepturile omului din istorie.

Copiii au drepturi și ar trebui să fie împuterniciți să le solicite, iar Convenţia garantează şi stabileşte minimum de standarde pentru protecția lor. În urmă cu treizeci de ani, Convenția recunoștea copiii drept propriile lor ființe cu drepturi negociabile. 196 de Guverne s-au angajat să respecte, să protejeze și să promoveze aceste drepturi. Orice stat care semnează şi ratifică acest document se obligă să aplice integral şi corespunzător standardele juridice în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului.

Aniversarea a 30 ani creează un impuls pentru comunitatea internațională pentru a-și intensifica eforturile pentru a face copiii să prospere și pentru a-și reînnoi angajamentul de a-și proteja și promova toate drepturile omului. Deși au fost înregistrate progrese notabile în ultimele trei decenii, rămân provocări semnificative, în special pentru fete, copii cu dizabilități și copii aflați în situații defavorizate și vulnerabile

Raportul lansat de UNICEF la 18 noiembrie 2019, ''The Convention on the Rights of the Child at a Crossroads'', notează că în cei 30 de ani, rata mortalităţii la nivel global în ultimele trei decenii, a scăzut cu aproximativ 60%, proporţia copiilor de vârstă şcolară care nu merg la şcoală a scăzut de la 18% la 6%. Totodată, aminteşte că principiile după care funcţionează Convenţia privind Drepturile Copilului - nediscriminarea, interesul superior al copilului primează, dreptul la viaţă, la supravieţuire şi dezvoltare, dreptul de participare - au influenţat numeroase constituţii, legi, politici şi practici globale. Au rămas, însă, o serie de inechităţi care încalcă drepturile copiilor, şi anume: 262 de milioane de copii şi tineri din întreaga lume nu merg la şcoală, 650 de milioane de fete şi tinere sunt căsătorite înainte de a împlini vârsta de 18 ani, 1 din 4 copii vor locui până în 2040 în zone în care resursele de apă sunt limitate.

Să realizăm viziunea atemporală a tuturor drepturilor omului pentru toți copiii: apropierea de a pune capăt sărăciei copiilor și de a spori supraviețuirea copilului; încheierea căsătoriilor cu copii și creșterea numărului de copii înscriși în școli; stoparea excluziunii sociale a copiilor și favorizarea accesului egal la serviciile esențiale; realizarea dreptului copilului la opinie, participare în mod semnificativ la deciziile care îi preocupă.

Le urăm tuturor copiilor să prospere! Să fim alături de ei pentru a le proteja drepturile!