Accesul copiilor romi la servicii educaționale discutat cu specialiștii din raionul Nisporeni

La data de 2 iulie reprezentanții Direcției secretariate permanente din cadrul Cancelariei de Stat au participat la ședința Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului din raionul Nisporeni.

Vizita de monitorizare a activității structurii locale a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) a fost realizată cu scopul de a discuta problema accesului la studii a copiilor romi din raionul Nisporeni, măsurile întreprinse pentru a preveni fenomenul abandonului și absenteismului școlar în noul an școlar, precum și a aborda activitățile de prevenire a riscurilor pentru copii, asociate perioadei estivale.

În cadrul întâlnirii, au fost înaintate o serie de recomandări privind reexaminarea Planul de activitate pentru anul curent, în vederea extinderii listei subiectelor de discuție conexe protecției drepturilor copilului, precum și includerea propunerilor din partea consiliului elevilor și tinerilor, pentru a spori rolul și importanța opiniei acestora în procesul de luare a deciziilor.

Vizita de lucru a avut loc în baza proiectului de asistență tehnică oferit de către UNICEF și Cancelariei de Stat.