UNICEF acordă suport Cancelariei de Stat pentru promovarea politicilor naţionale în domeniul protecţiei drepturilor copilului

În perioada septembrie 2017 - ianuarie 2018, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CNPDC) beneficiază de asistenţa UNICEF, în cadrul unui proiect tehnic pentru consolidarea Secretariatului permanent.

În baza suportului oferit, Secretariatul permanent al CNPDC îşi propune să sporească calitatea activităţii în asigurarea colaborării intersectoriale pentru implementarea Strategiei naţionale şi a programelor-cheie în domeniul protecţiei copilului şi familiei şi să consolideze capacitatea structurilor CNPDC la nivel central şi local. Toate aceste acţiuni vor contribui la identificarea şi monitorizarea problemelor legate de drepturile copilului.

Cu asistenţa oferită de UNICEF, vor fi implementate acţiuni ce vizează protecţia drepturilor copilului, problemele copiilor lăsaţi fără îngrijire părintească, ajustarea cadrului legislativ de domeniu.  În scopul identificării şi coordonării soluţiilor, dar şi a altor circumstanţe ce vizează lezarea drepturilor copilului, CNPDC urmează să desfăşoare un şir de vizite de documentare în localităţi precum: Briceni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Teleneşti, Rezina şi Nisporeni, cu organizarea şedinţelor grupurilor de lucru tehnice şi asigurarea transparenţei şi vizibilităţii acestor activităţi.

 Finalitatea de bază pe care o urmăreşte CNPDC este consolidarea capacităţilor şi eforturilor tuturor  autorităţilor publice centrale şi locale, societăţii civile, partenerilor de dezvoltare, dar şi a fiecărui cetăţean în parte, în scopul creării unui mediu optim de creştere şi dezvoltare armonioasă a tuturor copiilor din Republica Moldova.