Ședința ordinară nr. 1/2015

Protecția și promovarea drepturilor copilului a fost subiectul principal abordat în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC), prezidată de Prim-ministrul interimar Gheorghe Brega.

„Este un subiect actual și esențial, grija față de copii este și grija  statului, mai ales pentru copiii fără îngrijire părintească. Instituțiile abilitate pentru creșterea copiilor și dezvoltarea educațională a acestora trebuie asigurate cu toate mijloacele necesare, pentru ca ei să se dezvolte într-un mediu normal și ca drepturile acestora să nu fie încălcate”, a declarat, la debutul evenimentului, Prim-ministrul interimar și președinte al CNPDC, Gheorghe Brega.

Gheorghe Brega a evidențiat faptul că eficiența acţiunilor, pe care le întreprinde statul pentru crearea unor condiţii bune copiilor, depinde nu doar de activitatea structurilor guvernamentale, dar și de implicarea întregii societăţi. „Doresc să avem o conlucrare cât mai productivă pentru binele copiilor noștri”, a menţionat Gheorghe Brega.

În cadrul şedinţei a fost prezentat raportul privind rezultatele activității CNPDC pentru anii 2014-2015, dar și rezultatele colaborării Consiliului cu organizațiile internaționale care sprijină Republica Moldova în vederea ocrotirii drepturilor copilului, cum ar fi: UNICEF Moldova, Fundația Terre des Homes-Lausanne și Ambasada Franței în Republica Moldova.

Reprezentanții Ministerului Educației, al Sănătății, al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, al Afacerilor Interne și cel al Justiției au prezentat mai multe informații ce țin de Studiul primar al fenomenului suicidului și a tentativelor de suicid în rândul copiilor în vederea determinării profilului copilului vulnerabil și a cauzelor fenomenului. Participanţii la discuţie au analizat stadiul actual al implementării recomandărilor experţilor în acest domeniu.

De asemenea, a fost prezentat Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar, precum și măsurile de creare a condiţiilor pentru activitatea creşelor în ţara noastră. În acest context, ministrul Educaţiei, Corina Fusu, a menţionat că există mai multe probleme în ceea ce privește asigurarea serviciilor de educare a copiilor în creșe, referindu-se la lipsa educatorilor specializați. Ministrul a specificat importanța serviciilor de creșă pentru copii cu vârstă de la 1,5 la 3 ani ca fiind o prioritate pentru susținerea social-economică a familiilor care dețin venituri mici.

Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului a fost instituit în anul 2005 ca organ guvernamental care asigură elaborarea şi implementarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi familiei. Din componenţa Consiliului fac parte reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai instituţiilor internaţionale şi a organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniu.