Ședința Grupului de lucru din 14 martie 2016

În urma examinării de către Ministerul Educației a propunerilor și obiecțiilor, expuse de ministerele vizate în proiectul Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 2015-2021, s-a constatat că documentul prezentat în cadrul ședinței din 20 noiembrie 2015 necesită a fi modificat.

În data de 14 martie, curent Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului a organizat o ședință de lucru pentru a consulta modificările propuse la textul Strategiei cu reprezentanții autorităților publice centrale, ce fac parte din Grupului de lucru privind elaborarea unei singure strategii de educa'ie parentală și a planuui de acțiuni privind implementarea acesteia.