Ședința Consiliului Consultativ în vederea realizării Programului de Dezvoltare a Educației Incluzive în Republica Moldova

Astăzi, 9 februarie 2016, a avut loc ședința Consiliului Consultativ în vederea realizării Programului de Dezvoltare a Educației Incluzive în Republica Moldova.

În cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte: Retrospectiva situației în educația incluzivă, învățămîntul special și sistemul rezidențial; Acțiuni pe termen mediu planificate pentru 2016 în planul de activitate al ME, în scopul promovării și asigurării educației incluzive la nivel de sistem educațional, reintegrării socioeducaționale a copiilor aflați în instituții de tip rezidențial; Proiectul Promovarea Educației Incluziveîn Republica Moldova, susținut financiar de UNICEF, implementat de ME prin Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică; Implementarea Planului de acțiuni 2015-2017 privind implementarea Programului de dezvoltarea a  educației incluzive nîn RM pentru anii 2011-2020; Planul de activitate al Consiliului consultativ pentru anul 2016, și altele.

Membrii Consiliului au fost salutați de către doamna ministru, Corina Fusu, care a declarat „suntem obligați, în contextul Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană să implementăm reforme în educație, inclusiv pe domeniul educației incluzive. Avem nevoie de cadre didactice și asistență psihopedagogică bine calificate. Fiecare copil este un caz și o personalitate aparte”.