Prezentarea Ghidului pentru profesioniști "Copil în contact cu sistemul de justiție"

Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în parteneriat cu Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei Terre des hommes, Lausanne-Elveţia, a organizat în dupăamiaza zilei de 15 iunie  atelierul de prezentare a Ghidului pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului ”Copilul în contact cu sistemul de justiție”.

Ședința a fost deschisă cu un cuvînt de salut din partea dlui Boris Gîlcă, Consilier al Prim-ministrului, care a menționat rolul deosebit pe care îl are societatea civilă în procesul de consultare a politicilor elaborate și promovate de Guvernul Republicii Moldova. Totodată, el a vorbit și despre importanța promovării activităților desfășurate de Guvern de către mass-media.

Totodată, cei prezenți au fost salutați și de către Dl Andrei Vrabie, Manager de proiecte în cadrul Delegației UE în Moldova, care a menționat că promovarea drepturilor omului, și în special drepturilor copilului, constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Prin proiectele finanțate de către este aceasta Republica Moldova beneficiază, și va continua să beneficieze de tot sprijinul necesar.

În cadrul ședinței au fost prezentate activitățile desfășurate în cadrul Proiectului „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”; a fost discutată cooperarea intersectorială cu privire la protecția copilului în contact cu sistemul de justiție: contextul actual, puncte forte și slabe ale acestuia. Partenerul Consiliului, Insititutul de Reforme Penale, a împărtășit experiența sa acumulată în cadrul aplicării mecanismului local de referire a copiilor în conflict cu legea și celor sub vârsta răspunderii penale.

Reprezentanții autorităților publce centrale au apreciat efortul depus în elaborarea Ghidului pentru profesioniști, menționînd că acesta va deveni o carte de referință pentru toți actorii implicați în protecția drepturilor copilului atît la nivel cenrtral cît și local.

poster Cunoaște-ți drepturile

AttachmentSize
Image icon rights_poster_romanian.jpg3.87 MB