Planul de acțiuni al Strategiei privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale a fost consultat în raionul Sîngerei

În contextul deciziei Grupului de lucru privind elaborarea Planului de acțiuni al Strategiei intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, la 30 martie a avut loc prima dintre cele trei consultări în teritoriu, fiind vizat Raionul Sîngerei. Procesul de elaborare a documentului respectiv este susținut financiar si tehnic de către Reprezentanța UNICEF Moldova.

La ședința de dezbateri au fost invitați și reprezentanți ai raioanelor Rîșcani și Fălești, fiind extinsă, astfel, aria teritoriilor administrative care au venit cu propuneri pe marginea Planului de acțiuni al Strategiei.

Participanții la discuții, peste 40 la număr, primari, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Direcțiilor Educație, Direcțiilor Asistență Socială și Protective a Familiei, Serviciilor Asistență Psiho-Pedagogică, instituțiilor de învățămînt, Comitetului de părinți, AMT, Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor din Sîngerei au salutat idea consultării în teritoriu a documentului, mizînd pe faptul că acesta va fi unul realizabil și cu impact esențial pentru domeniu. Aceștia au identificat o serie de subiecte-cheie care trebuie să se regăsească în Planul de acțiuni la etapa de aprobare a acestuia, planificată pentru sfîrșitul lunii mai.

Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea identificării unei formule de lucru pentru dezvoltarea abilităților și competențelor parentale în cazul cînd beneficiarii, fie că vorbim de unul sau de ambii părinți, sunt plecați peste hotarele țării. Subiectul este unul foarte actual, mai ales că fenomenul migrației este unul pe larg răspîndit în Republica Moldova, numai în raionul Sîngerei fiind înregistrată cifra de circa 1800 copii afectați de fenomenul migrației economice.

Problema cadrelor didactice care vor fi antrenați în implementarea acțiunilor prevăzute de Strategiei, de asemenea, a fost pusă în discuție, invocîndu-se povara pedagogică, salariul nemotivant și timpul personal ca aspecte care ar împiedica bunul mers al procesului de implementare. Pentru acestea, dar și alte îngrijorări au fost date asigurări privind identificarea soluțiilor optime în vederea remunerării lucrului cu părinții, identificării cadrelor didactice ce vor vor fi implicate nemijlocit, precum și organizării instruirii prealabile a tuturor specialiștilor înainte de transpunerea în realitate a Planului de acțiuni vizat.

De asemenea, urmează să se ia în calcul și o formulă de lucru cu părinții care nu sunt dispuși să se implice în educarea copiilor prin dezvoltarea programelor de creștere a abilităților și competențelor parentale și responsabilizare acestora.

Toate propunerile parvenite în cadrul ședințelor de consultare în teritoriu urmează să fie analizate și incluse în varianta care va fi înaintată pentru. Documentul este plasat pentru consultări pe pagina web a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și pe cea a CNPDC.

Sedinta de consultare a Planului de actiuni a fost posibila cu asistenta financiara din partea UNICEF.