Modelul de Educație Incluzivă, prezentat reprezentanților conducerii raioanelor Republicii Moldova la Ialoveni

În data de 2 decembrie, Cancelaria de Stat, prin Secretariatul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Consiliul Raional Ialoveni, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova”, au organizat o vizită de studiu privind colaborarea în promovarea la nivel local a sistemului de servicii de educație incluzivă pentru reprezentanții conducerii raioanelor şi șefii organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului.

Evenimentul a avut drept scop diseminarea progreselor raionului Ialoveni în crearea şi dezvoltarea serviciilor educaţionale, adresate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi celor cu dizabilităţi severe. Totodată, autorităţile locale şi specialiştii, care activează în aceste servicii, au împărtăşit din bunele practici în ceea ce privește asigurarea dreptului la educaţie, protecţie şi îngrijire tuturor copiilor, pentru a fi preluate şi replicate în raioanele ţării.

Cei peste 70 de participanți au făcut cunoștință cu realizările raionului Ialoveni la capitolul implementării reformelor şi politicilor statului privind asigurarea drepturilor copilului. În cadrul unei sesiuni plenare, preşedintele raionului, şefa Direcţiei Generale Educaţie şi şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei au prezentat etapele parcurse şi rezultatele obţinute în crearea serviciilor de suport educaţional şi celor sociale, care au dus la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din raionul Ialoveni. Reprezentantul Ministerului Finanţelor a abordat subiectul cost-eficienţei serviciilor de educaţie incluzivă, create în grădiniţă şi şcoala generală, dar şi a îngrijirii copiilor în comunitate, explicînd mecanismele de asigurare financiară a creării și funcționării serviciilor la nivel raional.

Fiind împărțiți în trei grupuri, participanții au avut posibilitatea să viziteze, pe rînd, trei instituții prezentate drept model: Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” Ialoveni, în care de la 1 septembrie curent activează Unitatea de Educație Incluzivă, serviciu unic în țara noastră, ce sprijină copiii cu dizabilități severe să înveţe alături de semenii lor, precum și Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă, care funcţionează din anul 2012; Grădinița nr. 5 „Licurici” Ialoveni, în care printre cei peste 500 de copii se numără și 31 de beneficiari ai serviciilor de educaţie incluzivă pentru copiii de vîrstă preşcolară; și Casa comunitară Ialoveni, un serviciu pentru copii în situație de risc, care oferă plasament temporar pentru creșterea și educarea într-o locuință de tip familial copiilor cu vîrste între 10 și 18 ani. Toate serviciile prezentate în cadrul vizitei de studiu au fost create cu suportul Asociaţiei Obşteşti „Lumos Foundation Moldova” şi au reuşit să demonstreze, încă de la începutul activităţii, că fiecare copil poate progresa, dacă i se oferă asistenţă individualizată şi calificată.

Toți copiii, indiferent de capacitățile lor fizice, intelectuale și materiale, au dreptul la educație, iar realizarea acestui drept stă în sarcina autorităților atît la nivel central, cît și local. Experiența și modelul de incluziune, dezvoltat în raionul Ialoveni, pot servi drept exemplu și pentru alte raioane ale țării. Participanții la eveniment au fost impresionați de cele văzute și au rămas cu ferma convingere că reformele în domeniul incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilităţi trebuie continuate. 

Agenda vizitei de studiu Ialoveni

AttachmentSize
PDF icon program_vizita_ialoveni.pdf801 KB

prezentari Ialoveni

AttachmentSize
PDF icon prezentare_cr.pdf1.69 MB
PDF icon prezentare_dge.pdf816.29 KB
PDF icon prezentare_daspf.pdf711.79 KB