lansarea campaniei Prevenirea accidentelor la copii

Toate grădinițele și școlile din țară vor desfășura, începînd cu 1 martie curent, o amplă campanie de prevenire a accidentelor la copii. Campania este organizată sub egida Consiliului Național Pentru Protecția Drepturilor Copiilor (CNPDC), în parteneriat cu Ministerul Educației și Proiectul moldo-elvețian REPEMOL.

În cadrul acestei campanii fiecare instituție de învățământ va beneficia de un set de materiale informative pentru părinți: un DVD cu 31 de filmulețe educative, care prezintă cele mai frecvente riscuri de accidente la copii și metodele de prevenire a acestora, precum și un ”Ghid pentru părinți” care conține sfaturi practice de prevenire a accidentelor casnice la copii. În total, în instituiile de învățămînt din țară vor fi distribuite 3000 de DVD-uri cu conținut educativ. Ghidurile pentru părinți vor fi distribuite la eveniment și prin intermediul centrelor teritoriale de sănătate publică, în volumul solicitat de istituțiile școlare. Materialul video și ghidurile au fost elaborate și produse de Proiectul REPEMOL.

În debutu evenimentului, dl Valentin Guznac, secretar general adjunct al Guvernului a mențional rolul de coordonare a mecanismului de colaborare intersectorială important pe care îl au la nivel raional/municipal  vicepreședinții de raion, responsabili de domeniul social, care de cele mai multe ori sunt și președinții Consiliilor Raionale/Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului. "Setul de instrumente de lucru cu copiii și părinții, menite să prevină accidentele casnice și rutiere la copii a fost deja diseminat printre specialiștii din domeniile ocrotirii sănătății și protecției sociale. Considerăm necesară distribuirea materialelor elaborate tuturor specialiștilor în protecția drepturilor copilului din toate domeniile de intervenție. Avînd în vedere că specialiștii din domeniul educației sunt în permanentă comunicare cu copii și părinții acestora, implicarea lor în diseminarea informației privind asigurarea securității copiilor este o oportunitate de a contribui la prevenirea accidentelor."

Prezentă la evenimentul de lansare viceministrul educației Elena Cernei a declarat că campania este una importantă și binevenită în școli dar și acasă, ori copii sunt o prioritate a țării. „Ministerul Educației are politici concrete chiar în planul cadru de învățământ general, unde avem diferite discipline de studii și activități extrașcolare în care sunt implicați atât profesorii cât și părinții pentru a instrui corect copii și să prevenim diferite accidente nedorite”, a precizat Elena  Cernei.

Silvia Morgoci, managerul Proiectului REPEMOL, a precizat că acțiunea lansată astăzi reprezintă o continuare a unui șir de activități de prevenire implementate de Proiectul REPEMOL în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, iar acum – și cu Ministerul Educației. ”Este mult mai ușor să previi, decât să tratezi – acesta este un principiu pe care l-am abordat până acum. Scopul principal a fost să ajungem pe cea mai scurtă cale la părinți, să-i informăm și să-i determinăm ca să ia măsuri pentru îndepărtarea pericolelor din locuințe, curți etc. Fiecare categorie de specialiști care are tangență cu familia cu copii de 0-5 ani poate interveni eficient, dacă are și materiale de lucru, și cunoștințe. Mă bucur că am putut pune la dispoziție materiale și experiența noastră pentru ca acest tip de activități să se desfășoare și în grădinițe, și în școli”.

Valentin Crudu, șeful Direcției învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerul Educației, a declarat că instruirea părinților și îngrijitorilor este un aspect extrem de important în prevenirea accidentelor la copii, iar cadrele didactice se vor implica plenar în acest proces. „Recomandăm ca acest DVD cu filmulețe educative să fie utilizat în activități, dar creativitatea profesională este neîngrădită. De asemenea, încurajăm autoritățile locale să mobilizeze toți actorii sociali ca să participe la activitățile ce se vor desfășura în grădinițe și școli.. Activitățile vor avea impact dacă vor participa, în calitate de invitați, și medicul de familie -  în sesiunile pentru prevenirea accidentelor casnice, și polițistul – în cazul activităților de prevenire a accidentelor rutiere”. Prin efortul unui singur sistem, nu vom putea să obținem rezultate durabile.

Activitățile de prevenire a accidentelor se vor desfășura pe parcursul lunilor martie-iunie, perioadă în care vor avea loc sesiuni de instruire pentru cadre didactice, părinți și copii. Campania se va desfășura în 3 etape: pe durata lunii martie, activitățile vor avea loc în grădinițe, iar în școli, acestea vor fi organizate pe durata lunii mai (etapa II), finalizând cu activități tematice desfășurate în 1 iunie, de Ziua Copilului (etapa III).

Potrivit datelor Centrului Național de Management în Sănătate al Ministerului Sănătății, numărul cazurilor de deces la copii de 0-5 ani prin traume și otrăviri este în descreștere. Astfel, în 2008, când a început campania, au decedat din aceste cauze 66 de copii cu vârsta de 0-5 ani, în 2010 – 57 de copii, iar în 2016 – 50 de copii.

La fel, o tendință de descreștere este înregistrată și în incidența prin leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale altor cauze externe în categoria de vârstă 0-5 ani. Dacă în 2008 au fost înregistrate 2185 de cazuri în această categorie de vârstă, în 2016 au fost înregistrate 1822 de cazuri.

Proiectul REPEMOL ­ - Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova, este implementat de Fundația ”CPSS-Moldova” cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru de Dezvoltare și Cooperare (SDC). Din 2008, Proiectul a implementat cea mai amplă campanie de prevenire a accidentelor la copii din Republica Moldova.

 

Agenda

  1. Cuvînt de salut din partea conducerii Cancelariei de Stat, Ministerului educației, Ministerului Sănătății, oaspeților.
  2. Informații privind plasarea banerelor pe paginile oficiale ale ministerelor relevante.
  3. Prezentarea situației privind securitatea copilului (mortalitatea/morbiditatea prin accidente casnice și rutiere la copii în funcție de vîrstă, progresele RM în ultimii 5 ani, resursele elaborate pentru continuarea și extinderea efortului). 
  4. Prezentări din 3 raioane: primele rezultate a lucrului efectuat în domeniul reducerii mortalității copiilor sub 5 ani  (activități desfășurate pînă în prezent de centrele regionale CNSP în comun cu instituțiile preșcolare).
  5. Lansarea campaniei „Prevenirea accidentelor la copii” (prezentare, 2-3 secvențe video)

-         Etapa I: prin intermediul instituțiilor preșcolare 

-         Etapa II: prin intermediul instituțiilor preuniversitare 

-         Etapa III: activități în cadrul evenimentului de 1 iunie – ziua copilului.

6. Prevederile Ordinului Ministerului educației privind distribuirea materialelor, realizarea activităților și raportarea rezultatelor campaniei în teritoriu.

7. Distribuirea setului de instrumente (CD-uri+Ghiduri pentru părinți) pentru instituțiile preșcolare din fiecare raion.