Instituționalizarea mecanismului intersectorial de lucru cu copii sub vîrsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea penală

Cînd vine vorba de copii, forțele trebuie unite. În acest scop, la data de 28 ianuarie 2016, Institutul de Reforme Penale (IRP) a organizat o masă rotundă cu genericul ”Instituționalizarea mecanismului intersectorial de lucru cu copiii sub vîrsta răspunderii penale și cei în conflict cu legea penală” pentru a discuta și a găsi soluții privind problemele cu care se confruntă specialiști care lucrează cu și pentru copii în conflict cu legea sau sub vîrsta răspunderii penale.

La deschiderea evenimentului Nune Mangasaryan, Reprezentantul UNICEF în Moldova, a subliniat că: ”Pe parcursul ultimilor 20 ani s-au schimbat mai multe lucruri și mă bucur să văd că acestea au impact, am văzut schimbări semnificative începând cu anul 2000, de exemplu numărul copiilor condamnați la pedeapsă cu închisoarea, a discrescut, sau faptul că acești copii beneficiază de sprijin din partea statului prin asistență acordată în cadrul procesului penal, aceasta demonstrează că ei nu sunt tratați în aceași manieră ca aduții, iar cea mai reușită schimbare de mentalitatea a deceniului a fost schimbarea atitudinii față de acești copii, așa încât ei nu mai sunt infractori dar victimă a societății”.

Evenimentul a reunit reprezentanți din diferite instituții precum: Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Inspectoratul Național de Probațiune, Procuratura Generală, Inspectoratul General de Poliție, Consiliul de Mediere, Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului și alte organizații guvernamentale, precum și neguvernamentale. În virtutea caracterului deschis şi inclusiv al acestei iniţiative, s-a discutat despre statisticile delincvenței juvenile și factorii de risc, practici actuale de dejudiciarizare, serviciile de suport pentru copiii în conflict cu legea.

În urma discuțiilor din cadrul evenimentului s-au constatat probleme precum lipsa centrelor de plasament de noapte pentru copii în unele regiuni, s-au discutat despre statisticile delincvenței juvenile și factorii de risc, practici actuale de dejudiciarizare, serviciile de suport pentru copiii în conflict cu legea, nu sunt suficiente pîrghii pentru dezvoltarea medierii penale, serviciile de sănătate prietenoase tinerilor nu sunt solicitate de către beneficiari, în unele regiuni mecanismele interinstituționale sînt mai puțin dezvoltate. Toate acestea ne demonstreaza că trebuie să ne unim eforturile și să dăm dovadă de voință pentru a aduce schimbarea și profesionalism în lucrul cu și pentru copii.