A fost actualizată componența Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului

În cadrul ședinței Guvernului din 23 mai 2018 a fost aprobată actualizarea componenței Consiliului Național eptnru Prttecția Drepturilro Copilului necesitatea căeria a survenit urmare a reorganizării structurale a organelor centrale de specialitate ale administrației publice.

În număr de 20 membri, Consiliul este prezidat de către Prim-ministru al Republicii Moldova, funcția de vicepreședinte îi revine Ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.

Întru asigurarea reprezentativității în calitate de membri ai Consiliului pe lîngă autoritățile responsabile de diverse aspecte ale protecției drepturilor copilului, sunt incluși partenerii de dezvoltare – Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Reprezentanța Fundației „Terre des Hommes – Lausanne” în Republica Moldova, care oferă asistență tehnică Guvernului Republicii Moldova și mai mulți reprezentanți ai societății civile.