Experiența și progresele Republicii Moldova în domeniul Protecțeii Drepturilor Copilului prezintă interes pentru experții Alianței Globale pentru Copii (AGC).

Dl Boris Gălcă, Consilier al Prim-ministrului Republicii Moldova și reprezentanții Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturiloc Copilului s-au întîlnit astăzi cu dl Cristian Larsson, Coordonatorul AGC pentru Cambodgia, care se află în vizită în țara noastră pentru 3 zile cu scopul de a se documenta cu experiența și reușitele Republicii Moldova în domeniul protecției Copilului, precum și domeniile prioritare ale AGC și cu Dna Domnica Gînu, Manager Dezvoltarea și asigurarea calității Programului Lumos Moldova.

Alianța Globală pentru Copii este un grup internațional de agenții guvernamentale, fundații private și agenții specializate, inclusiv Banca Mondială, și are drept scop să sprijine transformarea serviciilor adresate copiilor în sisteme bazate pe familie și comunitate, pornind de la misiunea sa de a ajuta copiii aflați în dificultate. La finele anului trecut Guvernul Republicii Moldova și Alianța Globală pentru Copii au încheiat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul drepturilor copiilor. Lumos Foundation, partenerul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului de mai mulți ani, este membru al AGC, iar țara noastră a fost selectată ca țară pilot pentru implementarea priorităților AGC.

Dl Larsson a rămas impresionat de rezultatele colaborării Guvernului Republcii Moldova și societății civile din ultimii ani. „Republica Moldova este o țară mică, dar, totodată, un exemplu de bune practici care pot fi preluate și adaptate la condițiile altor țări. Mi-ați oferit deja un volum enorm de informații, iar rezultatele pe care le-a atins țara Dvs în domeniul dezinstituționalizării, protecției copiilor în situație de risc, colaborării intersectoriale sunt de-a dreptul impresionante”. La rîndul său, Dl Gîlcă a menționat că „deși Republca Moldova a înregistrat progrese, în special la capitolul dezinstituționalizare, mai avem foarte multe de făcut, precum și de învățat din experiența altor țări”.