Evaluarea situației copiilor cu dizabilități și necesitatea serviciilor pentru aceștia va fi pilotată la Singerei

Secretariatul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Cancelariei de stat a facilitat organizarea ședinței tehnice de prezentare a proiectului „Suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități severe din raionul Sîngerei”, ce a avut loc la 8 august curent, în incinta Consiliului Raional Sîngerei, cu participarea Președintele raionului Sîngerei, Vasili Marandiuc, și reprezentantul Guvernului în teritoriu. În cadrul ședinței au fost prezentate obiectivele proiectului, discutate așteptările partenerilor și planificate acțiunile ce urmează.

Beneficiarii direcți ai acestui proiect vor fi copiii cu dizabilități severe și familiile lor, dar și comunitățile și specialiștii din raion.

Evaluarea situației copiilor cu dizabilități severe este un prim pas în identificarea serviciilor de sprijin necesare acestora. În acest sens partenerul Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului AO „Copil, Comunitate, Familie-  Moldova”, cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova, pînă la finele anului curent vor pilota în cadrul unui exercițiu amplu modelul de identificare, evaluare a situației, elaborare și aplicare a instrumentelor de intervenție a specialiștilor din domeniile asistenței medicale asistenței sociale și educației a copiilor cu dizabilități, care trebuie să beneficieze de dreptul garantat la educație.

Proiectul, de asemenea, presupune realizarea sesiunilor de instruire pentru specialiștii din toate comunitățile din raion și diseminarea la scară națională a bunelor practici la finele anului în cadrul ședinței secretarilor Consiliilor raionale pentru protecția drepturilor copilului, care va avea loc în decembrie la Chișinău.

Participanții la eveniment și-au exprimat susținerea, angajamentul și dorința de a schimba în bine viața copiilor cu dizabilități.