„Educație Plus” – facilitarea incluziunii în procesul educațional a copiilor de etnie romă

Recent, la Chișinău a avut loc Conferința de prezentare a rezultatelor implementării modelului de incluziune educațională „Educație Plus”, cu participarea reprezentanților Cancelariei de Stat.

Proiectul a fost implementat în perioada anilor 2014-2018 de către Institutul pentru Inițiative Rurale în parteneriat cu Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova și s-a desfășurat în comunele Zârnești, raionul Cahul, și satul Gribova, raionul Drochia.

În cadrul proiectului a fost testată aplicarea metodei de vouchere educaționale, echivalate în rechizite școlare, ore de suport necesare pentru integrarea în procesul educațional a beneficiarilor - copiilor dezavantajați, inclusiv cei de proveniență romă. O altă metodă de motivare a copiilor de a merge la școală și a absenta mai puțin de la ore a fost asigurarea alimentației în cantina școlii pentru beneficiarii din familii cu mulți copii.

Modelul implementat pe parcursul a 4 ani a demonstrat posibilitatea integrării copiilor romi în școală, diminuarea decalajului educațional dintre copiii romi și non-romi, scăderea ratei de absenteism și abandon școlar a beneficiarilor, precum și motivarea interacțiunii prietenoase, dialogului și încrederii dintre copii, părinți și profesori.

De menționat că, Guvernul Republicii Moldova promovează politica de incluziune educațională a tuturor copiilor indiferent de apartenență etnică, origine socială, situație materială sau capacitate fizică.