Echipa CNPDC – în vizită de documentare la Telenești

Consultanţii din cadrul Secretariatului permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului au desfăşurat recent o vizită de documentare în raionul Teleneşti unde, au participat la şedinţa Consiliului Raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului. În cadrul reuniunii s-au discutat subiectele privind situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei părinţilor, delicvenţa juvenilă şi educaţia incluzivă a minorilor.

Din cei 10894 copii înregistraţi în anul 2017 în raionul Teleneşti, 822 sunt tineri ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării. Dintre aceştia, doar 512 se află sub tutelă/curatelă. Totodată, în ultimul an, 21 copii au fost implicaţi în fapte de infracţiune, șapte copii au avut tentative de suicid, iar un copil a fost abuzat fizic.  

De asemenea, s-a constat că în raion sunt 78 copii cu dizabilităţi, dintre care șase primesc instruire la domiciliu. Alţi 219 copii prezintă Cerinţe Educaţionale Speciale: 211 frecventează instituţiile de învăţământ, iar 8 beneficiază de educaţie la domiciliu.

 În raionul Telenești funcționează un Centru de plasament temporar, care acordă servicii sociale pentru 10 copii aflaţi în dificultate. Totodată, în cele patru case de tip familial, care sunt instituite în raion, sunt plasaţi 24 copii, în timp ce alţi 14 copii beneficiază de serviciul Asistent Parental Profesionist.

Reprezentanţii APL au înaintat un şir de propuneri pentru cresterea eficacităţii muncii pe care o depun în direcţia protecţiei drepturilor copilului. Astfel, funcționarii au menționat importanța asigurării Biroului teritorial de probaţiune Teleneşti cu o funcţie de psiholog, precum şi instituirea unui Centru de corecţie pentru copiii minori predispuşi la un comportament delicvent. O altă necesitate stringentă este elaborarea unui mecanism care să reglementeze procesul de plasare a copiilor sub tutelă/curatelă în cazul plecării părinţilor peste hotare..

Vizitele de documentare în teritoriu  sunt posibile cu ajutorul suportului oferit de UNICEF, în cadrul proiectului de asistenţă tehnică acordat CNPDC.